Đánh thức tài năng trẻ

Địa chỉ: Ấp Nam Chánh- Xã Lịch Hội Thượng- Trần Đề- Sóc Trăng
Điện thoại: 2993874443
Liên hệ trực tiếp:

Trường MG Xã Lịch Hội Thượng

Ấp Nam Chánh- Xã Lịch Hội Thượng- Trần Đề- Sóc Trăng
2993874443
trande-mgxalichhoithuong@edu.viettel.vn